Letnja škola arhitekture 2013.

Tema: „Metodologija konzervacije i restauracije zidova od opeke, krečni i blatni sistemi i energetsko unapređenje objekata”

Vreme održavanja: 25-30. avgust 2013. u Baču, Srbija

Letnja škola arhitekture je naučno-obrazovni projekat strukovnog udruženja „Grupa arhitekata”, pokrenut 2010. godine. Glavna ideja projekta je da kroz rad na projektima poveže eksperte i studente arhitekture iz Jugoistočne i Centralne Evrope. Fokus projekta je na kreativnoj upotrebi potencijala objekata i zona koje su pod zaštitom države kao kulturna dobra, a naročita pažnja je posvećena istraživanju aspekata održivog razvoja graditeljskog nasleđa. Istaživanja se sprovode kroz praktične analize i rad na terenu.

Program ovogodišnje škole je podeljen na dva modula – tehnološki i arhitektonski. Oba modula će se fokusirati na tehnologije izgradnje objekata od opeke, uz kratko objašnjenje koncepta mešovitih sistema koji se primenjuju u slučaju stambene arhitekture – primena ćerpiča  i nabijene zemlje.

Tehnološki modul će se fokusirati na metodologiju konzervacije i restauracije zidova od opeke i primene krečnog maltera. Program škole se bazira na iskustvima  “HEROMAT” projekta Tehnološkog fakulteta – Univerziteta u Novom Sadu i Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Učesnici će imati priliku da sarađuju na istraživanjima istorijske građe, uzorkovanju i dijagnosticiranju materijala, stvaranju zaštitnih materijala i mešanju komponenti za reparaciju zidova od opeke, kao i krečnih i blatnih sistema maltera.

Arhitektonski modul se fokusira na formirajnu baze podataka o “spomenicima kulture” i pre i posle restauracije, naglašavajući tzv “živo” nasleđe, nasleđe / spomenici koji su u upotrebi. Poseban deo modula će biti tema upravljanja energijom na spomenicima kulture, kao i potencijalne primene obnovljivih izvora energije u ovom domenu. Objekti koji će biti u fokusu ove studije slučaja su tvrđava, izvestan broj kuća i  etno kuća.

Ciljna grupa: studenti arhitekture, tehnologije, građevinarstva, konzervacije i istorije umetnosti

Zvanični jezik: engleski

Naknada za učešće: 299 EUR u dinarskoj protiv vrednosti na dan uplate

Važni datumi:

Registracija i prijava: 10. avgust  2013.
Letnja škola: 25-30. avgust 2013.

Više informacija i aplikacioni formular možete naći na internet prezentaciji Grupe arhitekata www.grupaarhitekata.org u sekcijama vesti i projekti u toku


MZ
08-Jul-2013

Architecture, Bač, Building heritage, Heritage, Summer school of architecture, Sustainable development

Leave a Reply