Umesto manifesta
Aktivnosti

O nama

Centar za arhitekturu Beograd je nezavisna organizacija, koja deluje kao nacionalni centar za održivi razvoj u arhitekturi, urbanizmu, stanovanju i srodnim oblastima.

Osnivači Centra za arhitekturu već godinama zajednički rade na različitim projektima, uvek u skladu sa ključnim principima na kojima je zasnovana ova organizacija.

Konstantno se obraćamo stručnoj i široj javnosti, kroz organizaciju ili učestvovanje na različitim skupovima, izložbama, predavanjima  i drugim događajima.

 

Osnivači

Goran Petrović, dipl. inž. arh., predsednik

Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Goran se aktivno bavi arhitektonskim projektovanjem i istraživanjima, odnosno primenom savremenih metoda, tehnologija i rezultata istraživanja u arhitekturi i urbanizmu.

Tokom više od deset godina rada, stekao je značajno iskustvo u različitim projektima – od obnove zaštićenih spomenika kulture i projekata novih objekata u zaštićenim zonama, do projektovanja enterijera, stambenih objekata i industrijskih postrojenja.

Važan deo njegovih aktivnosti čine brojna predavanja, stručni radovi i publikacije, kao i organizacija radionica i drugih događaja posvećenih skretanju pažnje na značaj novih pristupa u arhitekturi i urbanizmu.

Goran veruje da ljudi žele dobru arhitekturu.

 

Vanja Petrović, dipl. inž. arh., izvršni direktor

Nakon diplomiranja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, Vanja se usredsredio na inovativni i integralni pristup arhitektonskom projektovanju i urbanom dizajnu.

Kroz višegodišnji rad u jednom od najstarijih projektantskih biroa u Beogradu, imao je prilike da učestvuje u kompleksnim poslovima izrade projekata za stambenu izgradnju, u urbanističkom planiranju i upravljanju projektima. Paralelno, učestvovao je u projektovanju i realizaciji najinovativnijih enterijera u Beogradu.

Veoma važna iskustva stekao je kao direktor arhitektonskog biroa i kroz saradnju sa nekim od najvećih imena internacionalne arhitektonske scene.

Objavio je veliki broj stručnih tekstova o savremenoj arhitekturi u raznim publikacijama. Bavi se organizacijom predavanja, izložbi i drugih dešavanja koja promovišu arhitekturu.

Vanja veruje da prostori mogu da oplemene i edukuju ljude.

 

Dr Darko Polić, dipl. inž. arh., arhitekt-planer

Darko se bavi urbanističkim planiranjem i projektovanjem, kao i projektovanjem javnih gradskih prostora. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Posvećen teorijskim i praktičnim istraživanjima u oblasti urbanog dizajna, sa težištem na uređenju javnih prostora.

Stručno iskustvo je stekao u Zavodu za urbanizam u Novom Sadu, kroz spektar različitih zadataka iz oblasti urbanističkog planiranja, dizajna i menadžmenta. Posebno težište njegovog rada je na zonama kulturnog nasleđa i njegove upotrebe kao resursa za savremeni urbani razvoj.

Kroz dugogodišnji rad na uređivanju časopisa za arhitekturu i urbanizam DaNS, stručne seminare i druge javne nastupe, aktivno se bavi promocijom različitih aspekata dobrog urbanog dizajna i kvalitetne urbanističke i arhitektonske prakse u Srbiji.

Darko veruje da je dobro oblikovan javni gradski prostor resurs za održivi urbani razvoj.

 

Saradnik

Mira Divac, kreativni direktor

Mira se bavi koncipiranjem i organizacijom dešavanja u različitim sferama dizajna i umetnosti. Do sada je, u nekoliko važinh evropskih centara, realizovala brojne projekte različitih sadržaja – od klasičnih izložbenih postavki i konferencijskih programa do multimedijalnih instalacija.

Prva radna iskustva sticala je radeći na projektima razvoja brend platformi i realizaciji marketinških kampanja za neke od najpoznatijih svetskih i domaćih brendova.

Nekoliko godina je radila kao producent, a potom izvršni i programski direktor, najvećeg festivala kreativnih industrija u ovom delu Evrope – Beogradske nedelje dizajna.

Dragocena iskustva stekla je kao glavni i odgovorni urednik tiražne lifestyle publikacije i kreativni direktor prve koncept radnje u Beogradu.

Mira veruje u dizajn u svim njegovim oblicima i manifestacijama.