I ove godine u Kotoru se održava letnja škola arhitekture, već tradicionalno u znaku zatvora u kome nam je, verovatno, svima odavno mesto.

Architecture, Building heritage, Heritage, Kotor, Montenegro, Summer school of architecture

Tema: „Metodologija konzervacije i restauracije zidova od opeke, krečni i blatni sistemi i energetsko unapređenje objekata” Vreme održavanja: 25-30. avgust 2013. u Baču, Srbija

Architecture, Bač, Building heritage, Heritage, Summer school of architecture, Sustainable development

Tema: „Objekti tehničke kulture - reciklaža, restauracija i revitalizacija u funkciji održivog upravljanja kulturnom baštinom opštine i Bač“ Vreme održavanja: 23-26. avgust 2012. Letnja škola arhitekture je naučno-obrazovni projekat strukovnog udruženja „Grupa arhitekata”, pokrenut 2010. godine. Glavna ideja projekta je da kroz rad na projektima poveže eksperte i studente arhitekture iz Jugoistočne i Centralne Evrope. Fokus projekta je na kreativnoj upotrebi potencijala objekata i zona koje su pod zaštitom države kao kulturna dobra, a naročita pažnja je posvećena istraživanju aspekata održivog razvoja graditeljskog nasleđa. Istaživanja se sprovode kroz praktične analize i rad na terenu.

Bač, Heritage, Summer school of architecture