Ruski paviljon – Venecija 2012

Ruski paviljon na ovogodišnjem venecijanskom bijenalu arhitekture, dobitnik je specijalne nagrade žirija u kategoriji nacionalnih paviljona. Postavku su osmislili Sergei Tchoban i Sergey Kuznetsov, isti tim koji je i pre dve godine sa izložbom Russia Factory, bio deo ruskog paviljona.

Ovogodišnja postavka nagrađenog paviljona sastoji se iz dva dela, koji teže da prikažu kontrast između zatvorenog, mračnog ruskog društva iz doba Hladnog rata i novog, prosperitetnog, otvorenog društva – kakvo država sada želi da stvori. Zajedničke karakteristike oba segmenta izložbe su izuzetna vizuelna upečatljivost i jednostavnost koncepta, kao i naglašena interaktivnost.

Donji nivo izložlbe pod nazivom tajna država „i-land“ na veoma suptilan način otkriva sekvence tajnih i zatvorenih gradova koji su stvarani u vreme Sovjetskog Saveza. Tokom hladnog rata, u period od 1945 do 1989. godine postojalo je više od 60 naseljenih mesta i gradva koji su stvarani za potrebe naučnih i tehnoloških isutraživanja. Postojanje ovih gradova je čuvano kao državna tajna. Bilo ih je svuda na teritoriji države, a ipak kao da nisu ni postojali. Ljudi koji su radili u takvim gradovima, bili su izolovani iz društva, a nekada su  zbog tajnosti dobijali i potpuno nove identitete. Ovi gradovi i njihovi stanovnici su bili nevidljivi, osim za oko tajnih službi koje su ih stalno posmatrale.

Motivom lupe kroz koju se posmatra mikrofilm postignut je osećaj tajnovitosti i delimičnog otkrivanja sadržaja – koji veoma asocijativnim i upečatljivim detaljima, posmatraču i dalje ne daju veliku količinu informacija, već uglavnom precizno prenose atmosferu.

Kao kontrast ovom delu izložbe, na gornjem nivou paviljona postavljen je “i-city” metafora grada budućnosti – kodirana da prikaže konkretan primer novog ruskog centra za inovacije, nazvanog Skolkovo.

Potpuno novi naučni centar veličine grada, planiran u blizini Moskve, predstavlja instrument za transformaciju nauke posle hladnog rata. Ovo je otvoren grad, čija je glavna karakteristika interdisciplinarnost, odnosno smeštanje u isti fizički okvir vrhunskih naučnika iz raznih oblasti (informatičkih tehnologija, biomedicine, nuklearnih istraživanja, energetike, svemirskih tehnologija) i industrije koja u praksi koristi takva naučna dostignuća.

Tradicija Sovjetskog planskog stvaranja čitavih gradova i naselja od nule, primenjena je i u ovom primeru, ali sada uz pomoć nekih od navažnijih arhitekata današlnjice, kao što su Pierre de Meuron, Rem Koolhaas, Kazuyo Sejima, David Chipperfield… Uslovi koje grad nudi za istraživanja, razvoj , saradnju i život bi trebalo da privuku neka od najvećih imena nauke, kao i najvažnije i najprosperitetnije kompanije koje postoje i posluju širom sveta.

Sam paviljon, na gornjem nivou, formiran je tako da su sve površine prekrivene QR kodovima, koje posetioci dekodiraju koristeći tablet računare – kako bi istraživali ideje i mnoštvo informacija vezanih za novi ruski grad namenjen nauci.

Upotreba QR kodova na globalnom nivou, odavno je omiljeno estetsko i informativno sredstvo – a posebno nakon pojave i široke dostupnosti „pametnih“ telefona i tablet računara. Beskompromisnom upotrebom elementa koda i arhetipskim oblikom rimskog Panteona, tvorci ovogodišnjeg ruskog paviljona postigli su uzvišenu – gotovo epsku atmosferu. Stvoren je novi univerzalni i višeznačni prostor, za ljude koji veruju u nauku.

Foto: Miloš Mirosavić, Ivana Popović, Diana Pereira


MZ
12-Sep-2012

Architecture, Exhibition, National pavilion, Venice Biennale

Leave a Reply