Primena Priručnika za urbani dizajn u Studiji rađenoj za GUP Novog Sada

Metodologija Priručnika za urbani dizajn je primenjena u zvaničnom dokumentu Studija oblikovanja gradskih celina i arhitektonskog oblikovanja objekata u Novom Sadu – u okviru pripremnih istraživanja za novi Generalni urbanistički plan Novog Sada do 2030. godine, koji radi JP Urbanizam Zavod za urbanizam Novi Sad. Nosilac izrade studije je bio Darko Polić.

Dokument je prošao verifikaciju Komisije za planove Skupštine Grada Novog Sada i može se preuzeti sa sajta JP Urbanizam pod brojem 1837 na adresi http://www.nsurbanizam.rs/?q=analize.

admin
19-Apr-2011

Novi Sad, Study, Urban design, Urban Design Compendium, Urban public space

Leave a Reply