Na Fakultetu za graditeljski menadžment Univerziteta Union u Beogradu u petak, 22.2.2013. je održano predavanje na temu primene Priručnika za urbani dizajn. Ispred Centra za arhitekturu Beograd studentima arhitekture ovu publikaciju su predstavili priređivači Goran Petrović i Darko Polić.

FGM, Lecture, Priručnik za urbani dizajn, Urban design, Urban Design Compendium

Prikazujemo završni rad za prvi ciklus studija kolege Dalibora Ilića, odbranjen na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.

Banjaluka, Urban Design Compendium, Urban renewal

Naučno-stručni skup OBLIKOVANJE NASELJA – NOVE METODOLOGIJE I ISKUSTVA Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Vlade Republike Srpske i Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, u saradnji sa grupom www.urbandesign.rs, organizuju naučno-stručni skup sa temom Oblikovanje naselja - nove metodologije i iskustva, u okviru uspješne poslovno-tehničke saradnje. Naučno-stručni skup se održati 13. maja 2011. godine u zgradi Vlade Republike Srpske.

Banjaluka, Conference, Urban Design Compendium

Metodologija Priručnika za urbani dizajn je primenjena u zvaničnom dokumentu Studija oblikovanja gradskih celina i arhitektonskog oblikovanja objekata u Novom Sadu - u okviru pripremnih istraživanja za novi Generalni urbanistički plan Novog Sada do 2030. godine, koji radi JP Urbanizam Zavod za urbanizam Novi Sad. Nosilac izrade studije je bio Darko Polić.
Dokument je prošao verifikaciju Komisije za planove Skupštine Grada Novog Sada i može se preuzeti sa sajta JP Urbanizam pod brojem 1837 na adresi http://www.nsurbanizam.rs/?q=analize.

Novi Sad, Study, Urban design, Urban Design Compendium, Urban public space

Početkom aprila 2011. držaćemo predavanja na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, a na temu primene Priručnika za urbani dizajn. Neposredan povod je nedavno usvojena Studija oblikovanja za grad Novi Sad, izrađena prema smernicama i metodologiji Priručnika.

FTN, Lecture, Novi Sad, Urban Design Compendium

U okviru seminara Iskustva iz prakse u implementaciji Zakona o uređenju prostora i izgradnji, koji se u organizaciji Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine Crne Gore i kancelarije UNDP u Crnoj Gori održava u Baru od 9. do 11. decembra 2009. godine, predstavljen je Priručnik za urbani dizajn. Primerci priručnika uručeni su učesnicima seminara.

Conference, Montenegro, UNDP, Urban Design Compendium

Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista organizuje predstavljanje Priručnika za urbani dizajn u petak, 10. aprila 2009. godine, u Čačku, Zelena sala Elektrodistribucije Čacak, Krenov prolaz bb, V sprat, sa početkom u 14:00 časova.

Čačak, Inženjerska komora Srbije, Urban Design Compendium

Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista organizuje predstavljanje Priručnika za urbani dizajn u ponedeljak, 06. aprila 2009. godine, u Novom Sadu, u zgradi "Voda Vojvodine", Bulevar Mihajla Pupina 25, IV sprat, sa početkom u 13:00 časova. Dodatne informacije i prijavljivanje preko sajta Inzenjerske komore Srbije.

Novi Sad, Urban Design Compendium

Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista organizuje predstavljanje Priručnika za urbani dizajn u petak, 03. aprila 2009. godine, u Kraljevu, Velika sala Regionalne privredne komore, Omladinska 2, II sprat, sa početkom u 14:30 časova. Dodatne informacije i prijavljivanje preko sajta Inzenjerske komore Srbije.

Inženjerska komora Srbije, Kraljevo, Urban Design Compendium

U okviru programa Permanentnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije, u četvrtak, 19. marta tekuće godine, od 16:30, u Beogradu, u zgradi Saveza inženjera i tehničara Srbije, Kneza Miloša 9, III sprat, održaćemo predavanje na temu: Primena Priručnika za urbani dizajn u praksi Priručnik za urbani dizajn, kroz skup uputstava, smernica, pravila i primera, promoviše održivi urbani razvoj sa ciljem stvaranja kvalitetno oblikovanih javnih prostora. Predavanje obuhvata prikaz ove publikacije i razgovor o mogućnostima i načinima primene Priručnika u praksi. Predavači: Goran Petrović, dipl. inž. arh. i Darko Polić, dipl. inž. arh. Prijavljivanje za prisustvovanje predavanju se vrši preko sajta Inženjerske komore Srbije.

Inženjerska komora Srbije, Lecture, Urban Design Compendium