Poljski paviljon – Venecija 2012

Poljski paviljon na arhitektonskom Bijenalu u Veneciji dobitnik je priznanja žirija u kategoriji nacionalnih paviljona. Kustos Michał Libera, autorka paviljona Katarzyne Krakowiak,  dizajner zvuka Ralf Meinz i akustičar Andrzej Kłosak stvorili su arhitekturu zvuka. Naizgled prazan prostor paviljona zapravo je ispunjen zvukom, a u njegovoj funkciji  transformisana je i arhitektura paviljona.

Kustos paviljona Michał Libera objašnjava: “Arhitektura je sagrađena od zvuka. Ona čini mogućim rasprostiranje zvuka – apsorpciju, prigušivanje, prenošenje, pojačanje nekih njegovih aspekata na račun drugih. Zatvoreni prostori su sobni tonovi dok su niše specifični ehoi. Ventilacija i grejanje su tiha ali stalna buka, dok su prozori i zidovi prigušeni zvuci ulice, insekata ili komšiluka. Živimo, radimo i igramo se u ogromnim kompleksima zvuka – njihova distribucija je ono što nazivamo arhitekturom.”

Zvučna skulptura Katarzyne Krakowiak Making the walls quake as if they were dilating with the secret knowledge of great powers  (Zidovi drhte kao da ih pokreće tajno znanje o velikim silama) je pojačanje Poljskog Paviljona kao sistema za slušanje. Umesto da stvori novi prostor, umetnica za arhitektonsko bijenale predlaže empirijski pristup, počinjući od postojećeg enterijera sa svim njegovim manama i nesavršenostima koje su vodile projekat. Umetnost je u “goloj zgradi” – predstavljena kroz skulpturu kao kompleksan zvučni process koji stvara, menja i prenosi zvuk.

Analizom prirodne akustike Poljskog Paviljona došlo se do nekoliko metoda za process pojačavanja. Arhitektonske mikro-deformacije na zidovim i podovima zgrade, renoviranje klimatizacionog sistema i ojačanje rezonantnih frekvecnija doprinele su da ovo zanemareno akustično iskustvo dođe do izražaja.

Nijedan od zvukova u paviljonu nije stran samom objektu. Oni su već bili tu. Ali, kada se pojačaju, ti poznati ambijentalni zvuci postaju i sami strani, Izvan vizuelnog i materijalnog, oni nas prisiljavaju da čujemo ono što je uvek bilo prisutno – druge ljude sa one strane zidova. Prema tome, pravi predmet ovog dela je u stvari ceo arhitektonski kompleks u kome se pored Poljskog nalaze još i Egipatski, Rumunski i Srpski paviljoni, i Venecija.

Foto: Miloš Mirosavić, Diana Pereira, © Zacheta

Crtež: © Katarzyna Krakowiak


MZ
24-Sep-2012

Architecture, Exhibition, National pavilion, Venice Biennale

Leave a Reply