Oblikovanje naselja – nove metodologije i iskustva

Naučno-stručni skup
OBLIKOVANJE NASELJA – NOVE METODOLOGIJE I ISKUSTVA

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Vlade Republike Srpske i Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, u saradnji sa grupom www.urbandesign.rs, organizuju naučno-stručni skup sa temom Oblikovanje naselja – nove metodologije i iskustva, u okviru uspješne poslovno-tehničke saradnje. Naučno-stručni skup se održati 13. maja 2011. godine u zgradi Vlade Republike Srpske.

Organizatori skupa kroz ovaj susret žele da uspostave saradnju sa opštinskim i gradskim zvaničnicima, naučnom i stručnom javnošću i predstavnicima drugih aktera koji učestvuju u procesu strateškog planiranja, građenja i obnove naselja u Republici Srpskoj i regionu. Na skupu će se razmatrati oficijelne i nove metodologije procesa oblikovanja i obnove naselja i razmjeniti iskustava u primjeni, sa iniciranjem kritičkog osvrta na implementaciju Zakona o uređenju prostora i građenja u RS. U oviru skupa će biti prezentovani publikacija Priručnik za urbani dizajn i rezultati pilot projekta izrade „zoning plana“ kao novog provedbenog dokumenta u hijerarhijskoj strukturi prostorno-planske dokumentacije u Republici Srpskoj.

Više o ovom skupu na sajtu Arhitektonsko-građevinskog fakulteta.


admin
05-May-2011

Banjaluka, Conference, Urban Design Compendium

Leave a Reply