Letnja škola arhitekture 2012.

Tema: „Objekti tehničke kulture – reciklaža, restauracija i revitalizacija u funkciji održivog upravljanja kulturnom baštinom opštine i Bač“

Vreme održavanja: 23-26. avgust 2012.

Letnja škola arhitekture je naučno-obrazovni projekat strukovnog udruženja „Grupa arhitekata”, pokrenut 2010. godine. Glavna ideja projekta je da kroz rad na projektima poveže eksperte i studente arhitekture iz Jugoistočne i Centralne Evrope. Fokus projekta je na kreativnoj upotrebi potencijala objekata i zona koje su pod zaštitom države kao kulturna dobra, a naročita pažnja je posvećena istraživanju aspekata održivog razvoja graditeljskog nasleđa. Istaživanja se sprovode kroz praktične analize i rad na terenu.

Letnja škola arhitekture okuplja studente kroz rad na projektima u oblasti zaštite kulturnog nasleđa. Polaznicima se nudi mogućnost da sarađuju sa stručnjacima u multidisciplinarnim timovima i da stupe u kontakt sa korisnicima objekata i lokalnim stanovništvom. Tokom Letnje škole arhitekture eksperti iz raznih oblasti prikazaće polaznicima mogućnosti primene tradicionalnih tehnika gradnje u rešavanju problema energetske efikasnosti istorijskih objekata. Kroz praktičan rad učesnici će imati priliku da se upoznaju sa praktičnim tehnikama snimanja, merenja, mapiranja i modelovanja i testiranja.

Ciljna grupa: Studenti arhitekture i mladi istraživači

Zvanični jezik: engleski

Naknada za učešće: 50 EUR u dinarskoj protiv vrednosti na dan uplate

Važni datumi:

Registracija i prijava: do 20. juna 2012.
Rezultati i potvrda: 1. jul 2012.
Letnja škola: 23-26. avgust 2012.
Prvo javno prezentovanje rezultata: 30. septembar 2012.
Objavljivanje rezultata: 15. januar 2013.

Više informacija i aplikacioni formular možete naći na internet prezentaciji Grupe arhitekata www.grupaarhitekata.org u sekcijama vesti i download.


admin
18-Jun-2012

Bač, Heritage, Summer school of architecture

Leave a Reply