Intervju: Milena Vukmirović

Dr Milena Vukmirović, izvršni koordinator predstojeće konferencije Places and Technologies 2014, otkriva za CAB blog kakav je bio odziv autora i koje teme nas očekuju na ovom skupu.

Koliko je prijava radova pristiglo i kakvo je interesovanje domaćih i stranih stručnjaka za ovaj događaj?

Na konferenciju je stiglo 126 radova, koje potpisuje 248 autora i koautora, što govori o kakvom događaju je reč. Od navedenog broja radova, 53 rada su poslale kolege iz inostranstva, tako da je interesovanje za konferenciju podjednako podeljeno među stručnjacima iz zemlje i inostranstva.

Što se tiče učesnika iz Srbije, možemo reći da su radovi poslati sa većine univerziteta registrovanih u našoj zemlji: Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Novom Pazaru itd. Na drugoj strani, najveći broj radova iz inostranstva prijavili su istraživači iz regiona (Hrvatska, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Republika Srpska, Rumunija, Bugarska), ali je značajan broj radova stigao i iz Italije, Austrije, Turske i Velike Britanije.

Da li ste zadovoljni raznovrsnošću radova, s obzirom na to da je pristup konferenciji multidisciplinaran? Koje teme su autori prepoznali kao najzanimljivije? Koje teme i autore najavljujete kao izuzetan doprinos konferenciji?

Multidisciplinarnost konferencije potvrđuje se radovima koji pripadaju različitim domenima. Najveći broj njih je iz domena urbanizma, arhitektonskih tehnologija i arhitekture, a pored ove discipline, imamo radove iz domena saobraćaja, građevine i geodezije, elektrotehnike, mašinstva i jedan broj istraživanja koja pripadaju društveno-humanističkim naukama.

Imajući u vidu teme konferencije, najveći broj radova odgovorio je na temu urbanog dizajna i tehnologija, inovativnih materijala, sistema i tehnologija i na temu zelene gradnje i zelenih strategija i tehnologija.

Šta su očekivani konkretni rezultati konferencije i na koji način će oni biti uobličeni i prezentovani učesnicima i javnosti? Na koji način planirate nastavak aktivnosti započetih ovom konferencijom?

Svi prijavljeni i prihvaćeni radovi biće objavljeni u digitalnom zborniku radova, kome će moći da se pristupi on-line, pa će na taj način biti dostupni široj javnosti. Pored navedenog, planirano je i objavljivanje naučne monografije u izdanju Cambridge Scholar Publishing, kao i tematskog broja naučnog časopisa Energy and Building, što će biti neka vrsta follow-up-a konferencije.

Takođe, ideja je da se konferencija održava jednom u dve godine, pa bi se konkretan nastvak ovih aktivnosti mogao očekivati u 2016. godini.

Prva međunarodna akademska konferencija Places and Technologies 2014 biće održana 3. i 4. aprila 2014. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Centar za arhitekturu Beograd je zvanični new media partner konferencije.


GP
24-Mar-2014

Architecture, Beograd, Conference, Milena Vukmirović, Technology

Leave a Reply