Grafton Architects – Venecija 2012

Grafton Architects iz Dablina, su dobitnici Srebrnog lava na ovogodišnjem Bijenalu arhitekture u Veneciji za impresivnu prezentaciju projekta univerzitetskog kampusa u Limi. Nagrada Srebrni lav se dodeljuje arhitektima od kojih se u budućnosti dosta očekuje i po prvi put su tako prestižnu nagradu osvojili arhitekti iz Irske.

Predstavljajući arhitekturu kao novu topografiju, biro iz Dablina ovom izložbom istražuje karakteristične istorijske primere arhitekture koja je na “prirodan” način stopljena sa terenom, kao i ostvarenja brazilskog arhitekte Paolo Mendes da Rocha, a sve u kontekstu prvog projekta koji su Grafton Architects dobili na području Južne Amerike – projekat za univerzitetski kampus u glavnom gradu Perua, Limi.

Direktor ovogodišnjeg Bijenala David Chipperfield, koji je osmislio temu “Zajedničko polje” napravio je dobru procenu kada je Grafton Architects postavio kao centralnu izložbu glavnog paviljona na Đardinima. Po rečima predsednika žirija, holandskog arhitekte Wiela Aretsa, ova izložba na više nivoa govori o koncepcijskim i prostornim kvalitetima i potencijalima u načinu na koji Grafton Architects izučava i predstavljaju urbani pejzaž.

U jednom delu izložbe Shelley McNamara i Yvonne Farrell, osnivači Grafton Architects, istražuju iznenađujuće sličnosti između samostana Skellig Michael u Irskoj i grada Machu Picchu u Peruu. Uprkos činjenici da su ova dva mesta razdvojena ogromnom fizičkom udaljenošću i da su nastala u različitim vekovima, postoji fina nit ih povezuje. U oba slučaja intimni prostori napravljeni ljudskom rukom, harmonično i prirodno postaju deo ogromnih prirodnih tvorevina – i po rečima autorki izložbe pričaju istu priču.

Tema izložbe teče iz daleke prošlosti u sadašnjost i komparacija između udaljenih (ali u isto vreme i veoma bliskih) svetova se ponavlja i u drugom delu, kroz dijalog koji su McNamara i Farrell započele sa brazilskim arhitektom Paulo Mendes da Rocha za potrebe Bijenala.

Grafton Architects su nedavno pobedili na konkursu za kampus univerziteta u Limi, kada su shvatili da će im analiza rada brazilskog arhitekte pomoći, kako bi bolje razumele principe građenja i kulturološki kontekst  u klimatskim uslovima karakterističnim za Peru. Posebno mesto u analizi posvećeno je stadionu Serra Duorada, koji je Mendes da Rocha – dobitnik Pritzkerove nagrade, projektovao 1973. godine. Koristeći Rochinu ideju o arhitekturi koja postaje “novi reljef” i ideju univerziteta kao “arene znanja” Grafton Architects su uspeli da pretvore infrastrukturu u urbani pejzaž. Ne tretirajući arhitektonsko delo kao izolovani objekat, prikazan je novi kvalitet neumitne transformacije urbanog pejzaža – kroz njegovo temeljno remodelovanje.

Verovatno najveći značaj ove izložbe predstavlja činjenica da ona bez zadrške demonstrira kako je otvorenost ka uticajima polazna tačka i preuslov za dobru arhitekturu. U ovom smislu izložba Grafton Architects i predstavlja najbolji odgovor na “Zajedničko polje” – temu ovogodišnjeg Bijenala.

Foto: Miloš Mirosavić


MZ
29-Sep-2012

Architecture, Award, Exhibition, Venice Biennale

Leave a Reply