Upravo su predstavljeni novi predlozi za čuveni tzv. četvrti postament na Trafalgar skveru. Ovaj postament, podignut sredinom XIX veka sa ciljem da se na njemu postavi uobičajena statua monarha na konju, a koji je sticajem različitih okolnosti ostao prazan, korišćen je na različite načine, da bi se već duže vreme na njemu smenjivale postavke dela savremene umetnosti. U okruženju odmerenog klasicističkog nasleđa, skulpture koje se smenjuju na četvrtom postamentu uvek predstavljaju kulturni i prostorni incident, provokaciju, često na granici dobrog ukusa. Aktuelne predloge procenite sami - da li su izvanredni primeri savremenog umetničkog izraza i vešti prenosioci ključnih poruka, ili nemaštoviti i vulgarni odrazi potrošačkog društva. Zvanični sajt programa The Fourth Plynth.

London, Public art, The Fourth Plynth, Trafalgar Square