Departman za lokalnu samoupravu Engleske je objavio Okvir politike nacionalnog razvoja u 2012. godini.

Publication, Urban design, Urban planning, Urban renewal