Posle četiri godine objavljivanja na Blogger-u, prvi domaći blog o urbanom dizajnu se seli na adresu www.cab.rs.

Blog

Kako se još jedna godina bliži kraju, vreme je za sumiranje rezultata. Evo kako naš blog u ovom trenutku vidi Wordle, Web-aplikacija za statističku analizu teksta i grafičku prezentaciju rezultata analize.

2010, Blog, Wordle