Na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od jeseni je počeo novi program master akademskih studija u organizaciji Departmana za urbanizam, pod nazivom Integralni urbanizam.

Studijski program Integralni urbanizam je kompatibilan osnovnim, kao i master akademskim studijama srodnih fakulteta u zemlji i inostranstvu, u oblasti arhitekture, prostornog planiranja, turizma, ekonomije, sociologije, prava, pejzažne arhitekture, dizajna, saobraćaja, građevine, menadžmenta. Po završetku nastave na prvoj godini studija i ostvarenih 60 ESPB student stiče zvanje diplomirani inženjer urbanizma (dipl. inž. urb.), a po završetku nastave na drugoj godini studija i ostvarenih 120 ESPB student stiče zvanje master inženjer urbanizma (mast. inž. urb). Više o novom studijskom programu može se naći na sajtu Arihtektonskog fakulteta.

Arhitektonski fakultet, Studz programme, Urban planning