Books1

Arhitektura je zabeležila velike ideje ljudskog roda. Ne samo svaki verski simbol, već svaka ljudska misao ima svoju stranicu u toj obimnoj knjizi.



Viktor Igo


admin
22-Jun-2012

Leave a Reply