Perast: Urbanistički projekat

Očuvanost kulturnog predjela i graditeljskog nasljeđa predstavlja okvir urbanističkog plana grada Perasta.

Perast je smješten na jugozapadnom obronku brda Sveti Ilija, nasuprot tjesnaca Verige, prirodnog ulaza u unutrašnji Kotorsko–Risanski basen razgranatog Bokokotorskog zaliva. Grad Perast je zaštićena urbana cjelina koja je dio Prirodno i kulturno-istorijskog područja Kotora upisanog na Listu Svjetske prirodne i kulturne baštine UNESCO-a.

Pri izradi Urbanističkog projekta napuštena je praksa koja teži pukom ozvaničenju postojećeg stanja i prednost je data revitalizaciji svakog segmenta nasljeđa i rekonstrukciji potencijala. Cilj Urbanističkog projekta je revitalizacija grada i sproveden je principom kontinuiteta na nivou pojedinačnih zgrada, grupacije i kompleksa, cjelovite slike grada sa ostrvima i obalom, kao i prirodnog okruženja.

I tradicija i istorijske vrijednosti i zaštićeni objekti i cjelina naselja ovdje su u jednom drugom uglu, svijetlosti, planu: kontinuitet je integralni i vitalni dio današnje prakse, a stvari prošlosti su u njemu dragocjeni, ugaoni elementi čak i manje u prostoru koliko u pristupima i stavu!

Urbanistički plan je utemeljen na činjenici da je grad Perast već dosegao „granice rasta“ i da se ne širi izvan sadašnjeg obima. Presudno je važan stav da u gradu treba čuvati funkciju stanovanja. S tim u vezi u ovom Planu detaljnije je razrađen program sadržaja, turističkih i centralnih uz infrastrukturnu i komunalnu opremu, kao i režim kolskog i plovnog saobraćaja. On ne predstavlja izradu nove strategije razvoja, već poštujući principe kontinuiteta grada tradiciju, savremenost i budućnost – funkcionalno unapređenje zatečene strukture uz nadopunu postojećih sadržaja novim kompatibilnim sa raspoloživim kapacitetom.

Urbanističko rješenje je utvrdilo principe obnove, pravila za svaki oblik intervencija i limit mogućeg razvoja, a na osnovu valorizacije arhitektonske baštine do koje se došlo analizom fizičkih struktura i karakteristika, funkcije zgrada, blokova i slobodnih prostora od izvornog sklopa, preko faza promjena do zatečenog stanja.

Urbanistički projekat grada Perasta, koji je izradio tim biroa MonteCEP iz Kotora, nagrađen je na XXI Salonu urbanizma u organizaciji Udruženja urbanista Srbije u Leskovcu 2012. godine prvom nagradom u kategoriji urbanističkih projekata. Rukovodilac tima bila je Zorana Milošević, dipl. inž. arh., koja je i autor ovog teksta.


GP
24-Jul-2013

Building heritage, Landscape, Montenegro, Perast, Urban design, Urban planning

Leave a Reply