Javni prostori gradova Tunisa

Upoznavanje sa urbanim tradicijama Tunisa je posebno zanimljivo ako put vodi kroz sela i gradove u unutrašnjosti. Gradovi u priobalnom delu se često ne razlikuju od ostalih mediteranskih gradova, uz jasne osobenosti islamske civilizacije. Znatan je uticaj francuske kolonijalne arhitekture, često su prisutni i ostaci građevina iz rimskog perioda.

Naselja u oazama na rubu, i unutar Sahare su posebna, jer su njihov razvoj uslovili drugačiji kulturni i civilizacijski obrasci. Ipak, impresivan razvoj Tunisa nakon Drugog svetskog rata i urbani modeli savremenog života učinili su da se danas gradovi Tunisa ne razlikuju mnogo od ostalih urbanih naselja globalizovanog sveta.admin
10-Aug-2011

Tunisia, Urban public space

Leave a Reply