Konkursno rešenje biroa Sadar + Vuga, u koje smo i mi umešali prste.

Za razliku od nagrađenih radova, ovaj potencira postojeće kvalitete prostora Beton hale kao praktično jedinog živog javnog prostora uz reku. Nagrađena rešenja predviđaju spuštanje ambijenta Kalemegdana ka reci, nasuprot predlogu širenja ambijenta beton hale i približavanja reke gradu. Pokušali smo da ispoštujemo razmere i oblike kakvi postoje na lokaciji, kao i da potenciramo pravce kretanja i vizure onakve kakve jesu uz Karađorđevu ulicu.

Jer, sve ovo su načini da se podrži i održivo realizuje već započeti proces urbane obnove poteza uz savsku obalu - čije rezultate vidimo u prostoru oko Beton hale ili u okolini ulice Braće Krsmanović, gde se formira novi leisure space - zona klubova, restorana i drugih sličnih sadržaja. Ceo konkursni elaborat dostupan je na sajtu biroa Sadar + Vuga.

Beograd, Beton hala, Competition, Sadar + Vuga, Urban renewall

Za sve koji nisu bili u mogućnosti da posete izložbu biroa SADAR + VUGA u prostoru Geozavoda u Karađorđevoj ulici, prenosimo video zapis.

Exhibition, Sadar + Vuga, Video