Radionica u organizaciji 3D Dreaming pod nazivom Grasshopper i održivost - zimski kurs parametarskog projektovanja na Arhitektonskom fakultetu u Bratislavi.

3D, Bratislava, Grasshopper, Modelling, Rhinoceros, Workshop