Serijal o domotici, koji Centar za arhitekturu Beograd objavljuje u saradnji sa kompanijom Cubo Control iz Beograda, nastavljamo pričom o sistemima za termoregulaciju i klimatizaciju. Pogledajte i prethodne postove na ovu temu ovde

Air conditioning, Cubo Control, Domotics, Energy efficiency, Heating, HVAC, Interior design, Smart homes, Ventilation

Treći nastavak serijala o domotici, koji Centar za arhitekturu Beograd objavljuje u saradnji sa kompanijom Cubo Control iz Beograda, posvećen je klimatizaciji, grejanju i hlađenju uz primenu savremenih domotičkih sistema. Ako ste propustili neki od ranijih tekstova, možete ih pronaći ovde

Air conditioning, Cubo Control, Domotics, Energy efficiency, Heating, HVAC, Interior design, Smart homes, Ventilation

U drugom nastavku serijala o domotici, koji Centar za arhitekturu Beograd objavljuje u saradnji sa kompanijom Cubo Control iz Beograda, dalje istražujemo prednosti primene savremenih automatizovanih sistema u vašem domu. Ako ste propustili neki od ranijih tekstova, možete ih pronaći ovde

Cubo Control, Domotics, Energy efficiency, Interior design, Lighting, Smart homes

Ovim tekstom započinjemo drugi serijal postova o domotici, koje Centar za arhitekturu Beograd objavljuje u saradnji sa kompanijom Cubo Control iz Beograda. U narednim nedeljama bavićemo se temama kao što su grejanje i klimatizacija, osvetljenje i zasenčenje, audio sistemi, kontrola prisustva, ušteda energije. Ako ste propustili neki od tekstova u prvom serijalu, pročitajte ih ovde

Cubo Control, Domotics, Energy efficiency, Interior design, Lighting, Smart homes

Zar ne može električar da mi završi posao?

Arhitekti i preduzimači se po inerciji najčešće obraćaju električarima kada razmatraju mogućnost instalacije domotičkog sistema. Sa druge strane, velika većina električara nije u stanju da projektuje , integriše ili programira inteligentne sisteme upravljanja prostorom.

Cubo Control, Domotics, Energy efficiency, Interior design, Lighting, Smart homes

Suštinska razlika između tradicionalne električne instalacije i domotičkog sistema se ogleda, pre svega, u stepenu integracije. I kod tradicionalnih instalacija je moguće ostvariti određene funkcionalnosti, ali isključivo posredstvom nezavisnih komponenti, bez međusobne integracije. Koordinacija ovakvih podsistema povlači najčešće neprihvatljive troškove, ali i nizak stepen efikasnosti kada su u pitanju bezbednost i komfor.

Cubo Control, Domotics, Energy efficiency, Interior design, Lighting, Smart homes

Šta je to domotika? Potrebe stanara se stalno menjaju i prolaze kroz određenu vrstu evolucije, prateći vrtoglavi razvoj tehnologije, pogotovo u poslednjih desetak godina. Pre nego što se osvrnemo na samu tehnologiju, dobro je prisetiti se načina na koji su se menjali izgled i struktura stambenog prostora: u srednjem veku kuće su bile gotovo potpuno prazne, sa retkim komadima nameštaja , dok je danas i u velikim stanovima teško pronaći adekvatan prostor za nove predmete, posebno ukoliko je reč o tehnici – osim strujnog napajanja, tu su i kablovi za komunikaciju, modemi, ruteri, dekoderi, ozvučenje i slično.

Cubo Control, Domotics, Energy efficiency, Interior design, Lighting, Smart homes

Da li je vreme da kuća konačno postane mašina? Savremeni dom ispunjen je najrazličitijim elektronskim napravama, koje se vremenom umnožavaju i postaju sve važnije u našim životima, preuzimajući na sebe sve više funkcija. Dakle, postaju pametne. Ovo se ne odnosi samo na uređaje za koje smo navikli da ih smatramo pametnim - od računara do telefona, već i na one koji u našem domu postoje već dugo - najverovatnije i ne znate šta sve može da uradi vaš novi televizor.

Cubo Control, Domotics, HVAC, Interior design, Lighting