Prenosimo u izvodu tekst o dijagramu u funkciji arhitekture - i obrnuto, autora Nevene Novaković, ranije objavljen u časopisu Prostor pod naslovom Dijagramatična arhitektura.

Architects, Architecture, Diagram, Diagrammatic architecture, Kajuyo Sejima, Le Corbusier, Peter Eisenman, Rem Koolhaas, Toyo Ito