Novi  dvobroj 73/74 časopisa za arhitekturu i urbanizam DaNS izašao je iz štampe. Gost - urednik broja je mr Dragana Konstantinović. Dugo očekivano izdanje je posvećeno novoj generaciji i predstavlja prikaz više grupa mladih arhitekata i njihove prakse: Autori (Dijana Novaković, Aleksandra Nikitin, Maja Trbović i Dušan Nenadović), re:a.c.t. (Srđan Tadić, Dejan Milovanović, Grozdana Šišović), Antipod (Branko Nikolić, Petar Savić i Milan Stefanović), tim arhitekata FTN Novi Sad, a2arhitektura (Dijana Adžemović Anđelković, Vladimir Anđelković, Ranko Pavlović i Dejan Danilović), im.architectur (Miloš Mirosavić i Ivana Popović), 4od7 (Đorđe Stojanović, Milutin Cerović i Vladimir Pavlović). Temu novih arhitektonskih ideja zaokružuje tekst Centra za arhitekturu naslovljen Umesto manifesta.

Centar za arhitekturu, DaNS, Magazine

Grupa urbandesign.rs učestvuje na uređenju 71. broja Časopisa za arhitekturu i urbanizam Društva arhitekata Novog Sada (DaNS). Broj je posvećen omiljenoj temi urbandesign.rs-a - Javnom gradskom prostoru. U broju će, između ostalog biti prikazani: Konkurs za Evropsku nagradu za javni gradski prostor (u organizaciji CCCB-a), stvaralaštvo grupe WEST 8, objekat VITRA house, hrvatski i srpski paviljoni na Bijenalu arhitekture u Veneciji, manifestacije Dan ORISA u Beogradu i Mesec arhitekture- Salon arhitekture u Novom Sadu i drugim. Za novi broj DaNSa pišu mnogi autori iz zemlje i inostranstva na temu značaja javnog gradskog prostora. Broj će izaći iz štampe do kraja godine.

DaNS, Magazine, Urban public space

U organizaciji Društva arhitekata Novog Sada (DaNS), počinje Mesec arhitekture. Mesec arhitekture je osmišljen kao nastavak Majskog salona arhitekture, i podrazumeva skup predavanja, izložbi i prezentacija savremene arhitektonske prakse u Srbiji. Mesec arhitekture počinje 19.06. a završava se Svetskim danom arhitekata 01.07. 2010. godine. Više informacija na www.dans.org.rs.

DaNS, Novi Sad

Aktuelni broj časopisa DaNS donosi nekoliko zanimljivih tekstova na temu urbanizma:
Opširna studija o višegodišnjem projektu urbanog rasta i razvoja Pariza je prikazan je u tekstu: Pogled u budućnost - Paris - La Defense, 2015. (Srđan Zorić, pp. 26-31); Prikaz uzbudljive reciklaže i industrijske arheologije je tema teksta: Šarm industrijske arhitekture: Kulturna arena Berlina (Anica Tufegdžić, pp. 34-35), Strategija prostornog razvoja Republike Srbije 2009 - 2013 - 2020., koncept novog prostornog ustrojstva Srbije prikazuje Vesna Popović (pp. 36-37), Urbanizam kroz smernice i definisanje varijacija kroz L-sisteme u urbanom prostoru, prikazan je u tekstu: Da li su javni prostori stvarno javni? (Dina Krunić, pp. 39), Konkurs za mlade arhitekte za uređenje trga u Beočinu je Dar Beočinu fabrike Lafarge Beočinska fabrika cementa (Dragana Bošković, pp. 50-51), Tehnopolis - Treći Beograd (Darko Polić, pp. 52) i Tehnopolis: Vizija ili realnost, izazov ili pretnja (Aleksandra Stupar, pp. 53), su tekstovi na temu studentskog projekta u okviru programa redovnih studija na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, Umetnost u javnom prostoru, o gradskom prostoru sa drugačijeg aspekta u tekstu Beograd: Nemesta - Umetnost u javnom prostoru (Una Popović i Dušica Dražić, pp. 54-55). Zid u javnom prostoru je prikaz studentske radionice studenata osnovnih i doktorskih studija Departmana za arhitekturu i urbanizam FTN u Novom Sadu - ZID? (Marija Dorić, pp. 70-71) .
Časopis DaNS se može pratiti i na redizajniranom sajtu na adresi http://www.dans.org.rs/
Tema 70. broja časopisa, koji izlazi sredinom 2010. godine, biće Javni prostori. Broj posvećen ovoj temi će biti nova prilika za aktuelizaciju problematike vezane za javni gradski prostor. Proces sastavljanja ovog broja prikazaćemo na blogu!

DaNS, Magazine


Časopis za arhitekturu i urbanizam Društva arhitekata Novog Sada (DaNS), u svom 66. broju donosi nekoliko tekstova o našim aktivnostima.

Tekst Javni gradski prostor - Evropska nagrada za javni gradski prostor (str 66.), donosi prikaz istoimene izložbe koja je održana u Novom Sadu (22.04-09.05. 2009) održane u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine i konferencije na temu Javni gradski prostor održane u Manualovom muzeju zaboravljenih umetnosti (M.F.A.M.). Tekst prati kratak prikaz Kineske četvrti, dela nekadašnje novosadske industrijske zone uz Limanski park u Novom Sadu, koja svojom industrijskom arheologijom i novim kulturnim i zabavnim sadržajima sve više privlači pažnju javnosti.

Urbani dizajn u Školi arhitekture u Novom Sadu, autora dr Darka Rebe (str 67.), je prikaz naučnih aktivnosti i nastavnog programa Departmana za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Tekst Oslonac, a ne alibi, Živojina Kara-Pešića (str 72.), je izuzetan prikaz i jezgrovita analiza sadržaja i poruka Priručnika za urbani dizajn (Goran Petrović i Darko Polić, eds.).

DaNS, Magazine, Novi Sad

U broju 47 časopisa DaNS objavljen je tekst Vladimira A. Milića o razumevanju predmeta i samog pojma urbanog dizajna. Navodimo odlomke: [1]

Posledice konfuzne percepcije urbanog dizajna dobrim delom su zasluga njegove arhitektonske ili, bolje, arhitektonične prirode. Zaista nije lako ubediti u suprotno većinu onih koji veruju da urbani dizajn nije osobita, autonomna osobina i delatnost, nego je samo sinonim za arhitektonsko projektovanje u „gradskim“ razmerama, dakle pored kuća ima tu i ulica, trgova, parkova i tako… sve to se isprojektuje. I sve je to arhitektonsko istrajavanje na ovakvom razumevanju i, shodno tome, upražnjavanje urbanog dizajna u gradovima i naseljima, ne odstupa bitno od prethodno pomenutu „proste“ definicije urbanog dizajna. A ako je to tako, onda je urbani dizajn jedno utopijsko, uređivačko i normativno oruđe, koje grad tretira kao građevinu. Poistovetiti, pa čak i svesti svemirski komplikovan fenomen grada na fizičku suštinu građevine, a time i društvenu i kulturnu suštinu urbane zajednice redukovati na artefakt, poput skupa ili sklopa zgrada i neizgrađenih prostora, intencija je opasna za grad i građane.
Iz utopijske prirode urbanog dizajna, koja se lako može pratiti kroz njegovu istoriju (istovremeno i kroz istoriju gradova i istoriju ideja o gradovima!), proističe nekoliko neugodnih predrasuda:
1. Urbani dizajn je prioritetno umetnički kreativna disciplina (…)
2. Urbani dizajn determiniše urbanu formu (…)
3. Developerima je neophodan urbani dizajn. (…) Developeri, ništa manje nego gradska zajednica sklona da brani i upražnjava pravo da bira formu, karakter i kvalitet prostora koji gradi i koristi za svoje pare, potrebe, interese prema sopstvenom sistemu vrednosti
4. Urbani dizajn usmerava ponašanje korisnika prostora (…)
5. Urbani dizajn treba da prati sopstvene savremene trendove.

[1] Vladimir A. Milić, "Odnegovane predrasude i zapušteni aspekti urbanog dizajna", DaNS 47 (septembar 2004) p. 18.

DaNS, Magazine, Urban design, Vladimir A. Milić