Konkursno rešenje biroa Sadar + Vuga, u koje smo i mi umešali prste.

Za razliku od nagrađenih radova, ovaj potencira postojeće kvalitete prostora Beton hale kao praktično jedinog živog javnog prostora uz reku. Nagrađena rešenja predviđaju spuštanje ambijenta Kalemegdana ka reci, nasuprot predlogu širenja ambijenta beton hale i približavanja reke gradu. Pokušali smo da ispoštujemo razmere i oblike kakvi postoje na lokaciji, kao i da potenciramo pravce kretanja i vizure onakve kakve jesu uz Karađorđevu ulicu.

Jer, sve ovo su načini da se podrži i održivo realizuje već započeti proces urbane obnove poteza uz savsku obalu - čije rezultate vidimo u prostoru oko Beton hale ili u okolini ulice Braće Krsmanović, gde se formira novi leisure space - zona klubova, restorana i drugih sličnih sadržaja. Ceo konkursni elaborat dostupan je na sajtu biroa Sadar + Vuga.

Beograd, Beton hala, Competition, Sadar + Vuga, Urban renewall

Svi nagrađeni radovi sa konkursa za Beton halu se mogu u celosti pogledati na zvaničnom sajtu konkursa.

Beograd, Beton hala, Competition

Grad Beograd je raspisao međunarodni jednostepeni konkurs za idejno arhitektonsko-urbanističko rešenje objekta Centar Beton hala na prostoru između savskog pristaništa i Kalemgdanskog parka. Ovaj atraktivan prostor bi trebao da bude savremeno oblikovani pristup beogradskom istorijskom, tradicionalnom gradskom centru. Pravo učešća na konkursu imaju arhitekti koji poseduju licencu i arhitektonski timovi sa najmanje jednim licenciranim arhitektom koji će biti vođa tima. Krajnji rok za predaju radova je 28. april. Ocenjivanje radova obaviće se 9. maja, objavljivanje dobitnika nagrade od strane žirija 13. maja i izložba pristiglih radova 17. juna. Fond nagrada je: prva nagrada 30.000 evra, druga 20.000, treća 10.000, dva otkupa po 5.000 evra.
Sve dodatne informacija na: www.betonhala.com/2011 i na adresi: info@betonhala.com.

Beograd, Beton hala, Competition