Na ovoj stranici možete pronaći elemente vizuelnog identiteta Centra za arhitekturu, pripremljene za korišćenje u štampanim ili digitalnim publikacijama, kao i tekstove o nama i našim aktuelnim aktivnostima.

 

Sadrzaj press kit