Department for Communities and Local Government of England published The National Planning Policy Framework in 2012.

Publication, Urban design, Urban planning, Urban renewal

The project Urban pockets of Belgrade deals with abandoned urban spaces with the aim of including the local community in their improvement and activation based on the principles of sustainable design. With an appropriate intervention these spaces can become part of daily life of local residents and present an important contribution to the overall quality of life in the neighborhood.

Beograd, Landscape architecture, Public art, Urban design, Urban landscape, Urban public space, Urban renewal

Renovation of administrative building in Hamburg is completed according to design of Berlin based practice J. Mayer H. With a clear concept and architectural elements which became their trademark, architects gave a completely new identity to the whole building, and succeeded to create a new landmark.

Architecture, Hamburg, J Mayer H, Renovation, Urban renewal

Superkilen urban park by Danish architecture studio BIG, Berlin-based landscape architecture studio TOPOTEK1 and artists group SUPERFLEX from Copenhagen, conceived as a giant exhibition of urban best practice by incorporating everyday objects from more than 60 different cultures, constitutes a rare fusion of architecture, landscape and art.

BIG, Copenhagen, Landscape architecture, Urban design, Urban public space, Urban renewal

This week we visited and enjoyed Mixer Festival which held place in the Belgrade quarter of Savamala for the first time this year. During the Festival many otherwise unknown or not'visited locations in Savamala were refreshed and open for the public. The most important among them is certainly the building of the Belgrade Cooperative in Karađorđeva street. You can still visit the Festival and all its events for free today and tomorrow, since it closes June 2nd.  You can also take a look at our photographs and impressions from Mixer on our Facebook album.  

Beograd, Festival, Mikser, Public art, Savamala, Urban renewal

Prikazujemo završni rad za prvi ciklus studija kolege Dalibora Ilića, odbranjen na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.

Banjaluka, Urban Design Compendium, Urban renewal

Na stranicama National Resources Defence Council mogu se videti neke zanimljive vizuelizacije projekata urbane obnove i regeneracije. Ovde prikazani projekat primer je obnove grayfield područja, kojim se prostor oko prevaziđenog šoping mola (tzv. velike kutije), uglavnom velika asfaltirana površina, postepeno transformiše u komercijalnu zonu ispunjenu različitim sadržajima.

Grayfield, National Resources Defence Council, Urban renewal, Visualization

U spomen na nedavno preminulog Bogdana Tirnanića, najpoznatijeg hroničara života u Beogradu, navodimo odlomke iz njegovog teksta o Karađorđevoj ulici. Radi se, zapravo, o svojevrsnom programu urbane obnove, kome se ni danas nema šta zameriti. [1]

Jedna od najvećih lagarija koju ste ikada čuli jeste ona o tome kako će kad na vrbi rodi grožđe Beograd izaći na obale svojih reka. Kao što je poznato, taj je projekat opet odložen za malo sutra i sva je prilika da ni ova generacija neće doživeti ostvarenje utopije „Beograd, rečni grad“. Mišljenja smo da je to sjajno. Jer, istini na volju, koj će moj Beograd na rekama.

Beograd, Bogdan Tirnanić, Karađorđeva ulica, Urban renewal

Razvoj gradova će, u svetu pa i kod nas, u budućnosti biti zasnovan prevashodno na urbanoj obnovi i regeneraciji. Umesto daljeg širenja na račun obradivog zemljišta, izgradnje novih naselja na obodu gradskog područja i glorifikacije saobraćajne infrastrukture, model razvoja postaje nešto sasvim drugo – obnova već izgrađenih delova grada, povećavanje gustina, unapređivanje postojećeg, obogaćivanje novim sadržajima i formama.

Ovaj proces se u literaturi i praksi pominje pod različitim, sličnim imenima, sličnih, ali ne i sasvim istih značenja. Na engleskom jeziku to je, najčešće, urban renewall ili urban rehabilitation.

Regeneration and Development se prevodi kao obnova i razvoj. Najčešće se odnosi na proces urbane obnove i razvoja, ali može biti i, recimo, ekonomska ili (šira) društvena obnova.

U domaćoj literaturi se kao prevod termina regeneration javlja unapređenje ili čak regeneracija. Ovaj pojam može da se odnosi kako na najuže prostore, tako i na širu teritoriju grada. Podrazumeva učešće različitih aspekata rekonstrukcije u tom postupku.

Kod nas češći termin urbana rekonstrukcija nije dovoljno precizan kao zamena, pošto podrazumeva nešto uže polje aktivnosti od obnove (fokusirano na obnovu fizičkih struktura manjeg obuhvata).

Urbana obnova je najširi oblik rekonstrukcije. Najčešće se upotrebljava kada je predmet pažnje čitav grad.

Izrazi rehabilitacija, regeneracija i obnova najčešće se upotrebljavaju u anglosaksonskim zemljama i SAD. U Britaniji se često koristi i termin urbana renesansa. U Francuskoj, Španiji i Italiji češći naziv je remodelacija, a uz navedene manje razlike globalno se misli na isto: oživljavanje grada. [1]

Pod pojmom urbani dizajn kod nas se obično podrazumeva rad u „arhitektonskoj“ razmeri, odnosno oblast između planskih akata višeg reda i arhitektonskih projekata.

U smislu u kome se, međutim, u navedenoj literaturi pominje termin urban design, on obuhvata i planersku i projektantsku aktivnost, tako da se može shvatiti kao planiranje i projektovanje. U tom smislu, urbani dizajn kao ideja, metodološki koncept i proces, sadrži sve aktivnosti koje je neophodno sprovoditi u procesu urbane obnove.

Razumevanje pojma urbanog dizajna, kao oblikovanja gradskih prostora, u različitim periodima, odnosno fazama urbanističkih promišljanja, variralo je od autora do autora. Tako se prepoznaje nekoliko koncepata, od kojih ćemo navesti urbani dizajn kao dominaciju fizičkog proizvoda, odnosno oblikovanje grada bez projektovanja objekata (makro skala arhitekture), zatim integraciju fizičkog i društvenog domena u krajnjem produktu (formiranje fizičkog okvira društvene sfere), integraciju fizičkog proizvoda i procesa i, na kraju, dominaciju procesa, kod koje savremeni urbani dizajner najčešće ne oblikuje izgrađeni artefakt, već definiše sferu odlučivanja, u kojoj drugi dalje formiraju fizičke strukture. [2]

Urbani dizajn spaja brojne elemente stvaranja mesta – odgovornost prema životnoj sredini, društvenu jednakost i ekonomsku izvodljivost, na primer – kako bi se dobila mesta koja se odlikuju lepotom i posebnim identitetom.

Urbani dizajn prevazilazi svoje korene kao što su planiranje saobraćaja, arhitektonsko projektovanje, ekonomija razvoja, pejzažno uređenje i inženjering. On obuhvata sve te elemente. Ukratko, urbani dizajn je proces stvaranja nove vizije nekog prostora, a zatim angažovanja eksperata na realizaciji te vizije.

[1] Eva Vaništa Lazarević, Obnova gradova u novom milenijumu (Beograd: Classic map studio, 2003), pp. 50-60.
[2] Dragana Bazik, Relacijski prostor grada: projekat, tekst, realizacija (Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2008), pp. 12-15.

Urban design, Urban renewal