European Prize for Urban Public Space

Prijavite uređeni javni gradski prostor u Vašem mestu za Evropsku nagradu za javni gradski prostor za 2012. godinu. Nagradu dodeljuje Centar za savremenu kulturu (CCCB) iz Barselone.
Procedura nije komplikovana, potrebno je registrovati se kao korisnik i popuniti formulare sa kratkim opisom. Formulari se popunjavaju na engleskom jeziku, on line na http://www.publicspace.org/en/prize/prize-register.
Smernice za registraciju se mogu preuzeti u pdf formatu na:
http://www.publicspace.org/files/GUIDELINES.pdf
Dosije prethodnog konkursa možete pogledati na :
http://www.publicspace.org/en/post/exhibition-european-prize-for-urban-public-space-2010

admin
08-Nov-2011

CCCB, European Prize for Urban Public Space, Urban public space

Leave a Reply