ARD review 39

Nedavno je izašao novi broj časopisa ARD review 39/2012.

I dalje tvrdimo da je ovaj neobični časopis praktično jedina periodična publikacija koja se kod nas bavi kritičkim i naučno zasnovanim promišljanjem na temu arhitekture i grada.

Časopis ARD reviev je u potpunosti delo dr Mihaila Čanka, člana Akademije arhitekture Srbije, naučnog savetnika, nekadašnjeg direktora Centra za stanovanje IMS i Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije, uglednog projektanta i istraživača, eksperta za pitanja stanovanja i vrednovanja u arhitekturi. Ovaj i prethodni brojevi časopisa dostupni su i u digitalnom obliku.


admin
29-Apr-2012

ARD Review, Magazine

Leave a Reply