Predstavnici Centra za Arhitekturu izlažu na ovogodišnjem međunarodnom simpozijumu New Urbanity: Cities vs. Global Challenges radove na temu "Skadarlija and the Old Brewery – Urban Reconstruction Case Study" i "Industrial Heritage Buildings as a Resource of Modern Urban Development". Simpozijum se održava od 26. do 28. aprila 2012. u Beogradu.

Sve je aktuelnije pitanje da li se može, i na koji način, izmeriti uticaj dobro oblikovanog (javnog) gradskog prostora? Pitanje je izuzetno značajno ako imamo u vidu rezultate u našoj sredini.
Urbanistički dokumenti po zakonu sadrže "uslove oblikovanja i građenja" i na taj način usmeravaju sve one koji se bave realizacijom prostora na određena pravila oblikovanja (dizajna).
Izuzetno je zanimljiv projekate organizacije Design Council CABE koja će organizovati stručnjake i održati forum, a koji je moguće pratiti uživo preko: http://www.designcouncil.org.uk/our-work/Insight/2012-Design-Forum/?WT.dcsvid=OTE4MzA5Njg0NQS2&WT.mc_id=

Design Council, Urban design, Urban planning

I međunarodna aero-izložba, Beograd, 1938.

Beograd, Sava bridge, Stamp, Staro sajmište

Krajem prošlog meseca umro je Ivo Eterović, čovek koji je bezgraničnu ljubav prema svom zanatu i svom gradu spojio uz mnogo veštine. Prizori života u Beogradu, koje je decenijama hvatao i dodavao im po malo čarolije, uspešno su nas ubeđivale da, u stvari, živimo na nekom mnogo lepšem mestu. Većina dobrih fotografija ovog grada koje pronađete na Internetu zapravo su njegovo delo.    

Beograd, Ivo Eterović, Photography

Na gomili knjiga koje sam dobio poslednjih meseci sa raznih strana, a o kojima planiram da napišem nešto, već mesecima stoji i ova – Pejzažni gradovi: poređenje razvoja urbanog identiteta Banjaluke i Graca, autora Dijane Simonović. Zapravo, ne stoji – pošto sam je više puta sa te gomile uzimao, prelistavao, iščitavao, ostavljao na radnom stolu, pokazivao posetiocima, nosio od kuće do kancelarije i obratno. A počelo je sasvim bezazleno – knjiga je bila u paketu sa još nekoliko publikacija koje sam dobio od kolega sa fakulteta iz Banjaluke. Da je u tom paketu i jedna sasvim posebna knjiga, shvatio sam čim sam ga otvorio. Ova knjiga izdvajala se sasvim neobičnim naslovom, kao i izuzetnim nivoom grafičke opreme, retkim u današnje vreme. Naslov je na prvi pogled bio sumnjiv, kao neočekivani spoj nekih zanimljivih pojmova, a tvrdi povez i dizajn učinili su mi se preozbiljnim. Onda sam počeo da listam. Prvo me dočekala ljubazna posveta, a odmah zatim ozbiljan i precizan sadržaj, kakav dolikuje stručnoj publikaciji. Da knjiga neće biti baš tako stroga i dosadna, nagoveštavao je tek poneki vragolasto - ženski bordo detalj u listingu poglavlja. Poglavlja koja su usledila bila su sve samo ne dosadna. Posle ponovnog upozorenja u uvodnim napomenama, upao sam u vihor teoretskih razmatranja pojmova najavljenih još u naslovu. Pejzažni grad nasuprot vrtnom gradu i gradskom pejzažu, urbani identitet, duh mesta, kontekst, urbane forme… Za mene, ovo je i najvredniji deo knjige. Radi se o svojevrsnom pojmovniku – sistematičnom pregledu ključnih obeležja gradskog prostora. Arhitektonske publikacije su obično razbarušene, kao i njihovi autori, te dobar deo svoje poruke ne uspevaju da prenesu usled formalne nedoteranosti. U ovoj knjizi dobili smo jasan, pregledan i udžbenički upotrebljiv materijal, koristan studentima, arhitektima i urbanistima, a sigurno i brojnim drugim čitaocima, profesionalno ili sasvim emotivno vezanim za grad. Neko drugi verovatno će reći da je doprinos ove knjige prevashodno u tome što je, na način koji bi poželeo svaki grad, sakupljena, sistematizovana i analitički prikazana građa o razvoju grada Banjaluke. Uz obilje prvoklasnih ilustracija, od arhivskog materijala, fotografija i reprodukcija planova, do izuzetno šarmantnih autorkinih skica, ova knjiga predstavlja i udžbenik za sve koji žele da nauče nešto o Banjaluci. Budući da je knjiga rezultat ozbiljnog naučno-istraživačkog rada, teorijske postavke i tumačenja proverena su i prikazana ne samo kroz studiju Banjaluke, već, opet kao što nam naslov nagoveštava, kroz povlačenje paralela sa razvojem Graca. Poređenjem procesa koji su formirali Banjaluku i Grac, nekih iznenađujuće sličnih, a nekih sasvim različitih, autorka je učinila značajnu stvar za svoj grad i praktično ga postavila na mapu ozbiljnih evropskih gradova. Ostaje nam da se nadamo da će, podstaknuti primerom Dijane Simonović, i neki drugi istraživači proizvesti slične publikacije o svojim gradovima, te da će njihov rad suštinski uticati na unapređenje stanja u kome se nalaze naše kuće, ulice i gradovi. Dijana Simonović Pejzažni gradovi: poređenje razvoja urbanog identiteta Banjaluke i Graca Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Banjaluka, 2010. ISBN 978-99955-667-2-2 COBISS.BH-ID 1839640 299 strana, tvrdi povez Knjiga se može nabaviti od izdavača, kao i u knjižarama Građevinske knjige. Tekst: Goran Petrović

Banja Luka, Book, Dijana Simonović, Graz, Knjiga, Urban landscape

Objavljen je poziv za Prvi međunarodni simpozijum o održivom razvoju i planiranju: NEW URBANITY: CITIES VS. GLOBAL CHALLENGES Simpozijum će se održati u Beogradu u aprilu 2012. godine. Simpozijum postavlja širok spektar tema, sa ciljem prepoznavanja analize i potencijala urbanih politika za predviđanje i usmeravanje pravca razvoja, inovativnog metodološkog okvira, u kontekstu legislativnog okvira, grupisanih pod sledećim temama: 1. Efektivne urbane politike 2. Planiranje gradova u tranzicionom periodu (Integrisani plan, Korporativno planiranje, Poboljšanje upravljanja - incijative za unapređenje) 3. Urbano planiranje kao instrument za održivost 4. Uticaj prostornog planiranja, urbanog dizajna i izgrađene forme na urbanu održivost 5. Praksa 'dobrih' inostranih primera/ lokalna praksa Simpozijum podržavaju: Integrisani Univerzitet Union - Nikola Tesla Urbanistički zavod Beograda & STRAND organizacioni tim Prijava na simpozijum podrazumeva slanje praznog maila na mail@strand.rs. Više na: http://www.strand.rs.

Conference, Globalization, Urban planning

Na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od jeseni je počeo novi program master akademskih studija u organizaciji Departmana za urbanizam, pod nazivom Integralni urbanizam.

Studijski program Integralni urbanizam je kompatibilan osnovnim, kao i master akademskim studijama srodnih fakulteta u zemlji i inostranstvu, u oblasti arhitekture, prostornog planiranja, turizma, ekonomije, sociologije, prava, pejzažne arhitekture, dizajna, saobraćaja, građevine, menadžmenta. Po završetku nastave na prvoj godini studija i ostvarenih 60 ESPB student stiče zvanje diplomirani inženjer urbanizma (dipl. inž. urb.), a po završetku nastave na drugoj godini studija i ostvarenih 120 ESPB student stiče zvanje master inženjer urbanizma (mast. inž. urb). Više o novom studijskom programu može se naći na sajtu Arihtektonskog fakulteta.

Arhitektonski fakultet, Studz programme, Urban planning

Zanimljive promene dešavaju se na ulicama - a posledica su sistema video nadzora koji je počeo sa radom u Beogradu i Novom Sadu. Biće interesantno pratiti na koji način će se menjati život grada i navike njegovih stanovnika, sada kada ideja grada kao scene dobija sasvim novi smisao, a svakodnevnica postaje film (ili sapunska opera).
Broj kamera koje nas prate će vremenom rasti, a njihov trenutni raspored u Beogradu i Novom Sadu možete pogledati klikom na priložene mape (preuzeto sa www.mojagaraza.rs).

Beograd, Camera locations, Novi Sad