Žene u arhitekturi

Globalna arhitektonska zajednica se već neko vreme bavi temom žena u arhitekturi. Od istraživanja o učešću i položaju žena u arhitektonskoj praksi, rasprava o Architect Barbie, preko tekstova koji skreću pažnju na rad i delo arhitekata ranijih generacija, do angažovanja specifičnih strukovnih udruženja, ova tema prerasta u ozbiljan pokret koji teži da osvesti i osavremeni način na koji funkcioniše naša profesija, te da hermetičnu arhitektonsku zajednicu pretvori u savremenu i živu profesiju koju obogaćuje i poboljšava raznovrsnost i različitost njenih članova.

Centar za arhitekturu Beograd želi da doprinese razgovoru o ženama i ženskom uticaju u arhitekturi kroz osvrt na lokalnu arhitektonsku istoriju i savremenu praksu. Žene arhitekte u Srbiji aktivne su od početka 20. veka, a neke od njih, ponekad i iz senke, ostavile su značajan i vidljiv trag u našoj izgrađenoj sredini. Od Jelisavete Načić, preko arhitekata modernističkog pokreta, do uspešnih arhitekata i urbanista u savremenoj praksi, žene su uspele da svojim delovanjem obeleže gotovo svaku fazu razvoja naše arhitekture.

Bez obzira na današnju ravnopravnost u arhitekturi, kao i u drugim profesijama, ostaje činjenica da su žene u arhitektonsku profesiju ušle i u njoj dobile priznanje značajno kasnije od muškaraca, kao da i dalje ne poznajemo dobro rad i delo žena iz naše arhitektonske istorije. Verujemo da je ova tema značajna i zanimljiva svima koji se bave i koji vole arhitekturu, a pre svega ženama u arhitekturi koje aktivno oblikuju našu izgrađenu sredinu. Pored toga, prikaz ženske strane srpske arhitekture mogao bi mladim pripadnicama naše struke da omogući da pronađu uzore i primere sa čijim se senzibilitetom mogu lakše identifikovati.

Zbog toga u septembru pokrećemo akciju Žene u arhitekturi. Tokom 5 nedelja Centar za arhitekturu Beograd će kroz niz tekstova i intervjua na našem sajtu, kao i objavama na društevnim mrežama, predstaviti neke od žena iz naše arhitektonske istorije i savremene prakse. U pokušaju da nađemo odgovore na pitanja poput toga da li postoji ženski princip u arhitekturi i šta čini posebnim ženski doprinos arhitekturi, nadamo se da ćemo skrenuti pažnju na bogato delovanje i značajan doprinos, samostalan i timski, žena arhitekata u našim gradovima i izgrađenoj sredini.


MZ
27-Aug-2013

Architects, Architecture, Centar za arhitekturu, Women in architecture

One Response to “Žene u arhitekturi”

  1. […] od osnivača nevladine organizacije EXPEDITIO, Biljana Gligorić, u sklopu akcije CAB: Žene u arhitekturi, govori o odgovornosti, etici i ulozi arhitekte u tranzicionim […]

Leave a Reply