Studije stanovanja CS

Centar za arhitekturu Beograd posebno je ponosan na studije stanovanja koje se nalaze u našoj arhivi, a koje su nastale u nekadašnjem Centru za stanovanje Instituta IMS.

Današnjim istraživačima ove studije, sprovedene i publikovane pre oko 30 godina, mogu se na prvi pogled učiniti prevaziđenim ili suviše krutim i matematički preciznim. Treba, međutim, imati u vidu da je krajnji rezultat višegodišnjeg rada na ovim studijama bila publikacija Uslovi i tehnički normativi za projektovanje stambenih zgrada i stanova (tzv. crvenu knjiga), niz pravila i propisa kojima je definisan minimum koji stambeni prostor mora da zadovolji, a koji su primenjeni u realizaciji stambenih objekata i naselja u svakom smislu značajno boljih od savremene produkcije.

Danas, kada je izgradnja socijalnih stanova ponovo aktuelna, kao i štednja na svakom mestu u procesu projektovanja i gradjenja objekata, iznova se okrećemo ovim istraživanjima, a standardi za koje su se tadašnji autori izborili olakšavaju posao projektantima.

Navodimo spisak dostupnih studija, fototeka stanova i zbornika radova, uglavnom izrađenih u Centru za stanovanje:

Bešlić, Vukica, Čanak, Mihailo: Standardizacija dimenzija sanitarne i kuhinjske opreme u stanu, Centar za stanovanje IMS, 1974.
Čanak, Mihailo, Luković, Zorana: Uporedna analiza funkcionalnih mogućnosti skeletnih sistema i sistema sa poprečnim nosećim zidovima, Centar za stanovanje IMS, 1978.
Čanak, Mihailo, Utvrđivanje upotrebne vrednosti konstruktivnih sistema, Centar za stanovanje IMS, 1983.
Čanak, Mihailo: Ekonomske posledice projektantskih odluka, I deo, Centar za stanovanje IMS, 1983.
Čanak, Mihailo: Funkcionalna koncepcija stanova u IMS sistemu, Centar za stanovanje IMS, 1974.
Čanak, Mihailo: Funkcionalni aspekti konstrukcije stambenih zgrada, Centar za stanovanje IMS, 1979.
Čanak, Mihailo: Funkcionalni aspekti opreme stana, Centar za stanovanje IMS, 1973.
Čanak, Mihailo: Funkcionalni aspekti organizacije stana, Centar za stanovanje IMS, 1973.
Čanak, Mihailo: Funkcionalni aspekti stambenih zgrada i stanova: Model vrednovanja projektantskih mogućnosti konstruktivnih sistema CS’84.K, Centar za stanovanje IMS, 1984.
Čanak, Mihailo: Industrijsko oblikovanje i proizvodnja komponenata skeletnog sistema: Funkcionalna koncepcija stanova u IMS sistemu, Centar za stanovanje IMS, 1975.
Čanak, Mihailo: Uticaj organizacije stana na upotrebnu vrednost stambenog prostora, Centar za stanovanje IMS, 1974.
Čanak, Mihailo: Vrednovanje kvaliteta u stambenoj izgradnji i stanovanju, doktorska disertacija, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1983.
Fototeka stanova, Beogradska naselja Kijevo – Kneževac, Sveska I, Centar za stanovanje IMS, 1983.
Fototeka stanova, Centralna zona Novog Beograda I, Centar za stanovanje IMS, 1978.
Fototeka stanova, Centralna zona Novog Beograda II, Centar za stanovanje IMS, 1979.
Fototeka stanova, Fleksibilni stan II, Centar za stanovanje IMS, 1981.
Fototeka stanova, Novi Beograd, Centar za stanovanje IMS, 1980.
Gavrilović, Branka, Janković, Ivan, Petrovar, Ksenija, Čanak, Mihailo: Model vrednovanja stanova i stambenih zgrada CS’80, II deo: Kvalitet stambene zgrade, Centar za stanovanje IMS, 1980.
Gavrilović, Branka: Funkcionalni aspekti veličine stana, Centar za stanovanje IMS, 1973.
Izgradnja, posebno izdanje, Stan i stanovanje
Izgradnja, vanredni broj, Inpros, 1973.
Janković, Božidar: Priručnik za projektovanje višespratnih kolektivnih stambenih zgrada u montažnom sistemu IMS sa pregledom tipologije rešenja, Centar za stanovanje IMS, 1992.
Janković, Ivan: Metodologija izrade prostornih standarda stana i zgrade, I deo, Centar za stanovanje IMS, 1981.
Karadžić, Branislav: Objekti društvenog standarda u montažnom skeletnom sistemu IIM, Institut za ispitivanje materijala SRS, 1966.
Kara-Pešić, Živojin, Janković, Ivan, Gavrilović, Branka: Koncept novog naselja, tom 2, Centar za stanovanje IMS, 1979.
Kara-Pešić, Živojin: Fleksibilnost i stanovanje, Centar za stanovanje IMS, 1977.
Kovačević, Slobodan: Bibliografsko istraživanje literature o modelima sa osvrtom na modele aplikativne u industrijalizovanom načinu gradnje, seminarski rad, postdiplomske studije iz urbanizma, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1973.
Kovačević, Slobodan: Korišćenje stambenih struktura u objektima koje su realizovali članovi poslovnog udruženja Inpros iz Beograda, Centar za stanovanje IMS, 1973.
Ksenija Petovar: Model programiranja stambenih struktura, I i II deo, Centar za stanovanje IMS, 1980/1981.
Naučno-stručni skup: Kvalitet stanovanja i ljudske potrebe, Centar za stanovanje IMS, Zavod za zgradarstvo IGH, Gradbeni centar Slovenije, 1979.
Naučno-stručni skup: Položaj učesnika u stambenoj izgradnji, Centar za stanovanje IMS, Zavod za zgradarstvo IGH, Gradbeni centar Slovenije, 1983.
Priručnik za primenu građevinskih sistema, materijala i elemenata u stambenom fondu JNA, Sveska 1, Institut za ispitivanje materijala SRS, 1988.
Priručnik za primenu građevinskih sistema, materijala i elemenata u stambenom fondu JNA, Sveska 2, Institut za ispitivanje materijala SRS, 1988.
Privremeni standard stana usmerene stambene izgradnje, Gradbeni centar Slovenije, Centar za stanovanje IMS, 1974.
Savetovanje: Utvrđivanje upotrebne vrednosti stanova, Gradbeni centar Slovenije, 1971.
Standardi za projektovanje stanova i stambenih zgrada, Centar za stanovanje IMS, 1980.


GP
22-Apr-2014

Centar za stanovanje, Housing, IMS, Mihailo Čanak, Research

Leave a Reply