Predavanje na FGM

Na Fakultetu za graditeljski menadžment Univerziteta Union u Beogradu u petak, 22.2.2013. je održano predavanje na temu primene Priručnika za urbani dizajn. Ispred Centra za arhitekturu Beograd studentima arhitekture ovu publikaciju su predstavili priređivači Goran Petrović i Darko Polić.

Priručnik za urbani dizajn (Urban Design Compendium) može se nabaviti preko asistenta ili direktno od priređivača po povlašćenoj ceni.


GP
25-Feb-2013

FGM, Lecture, Priručnik za urbani dizajn, Urban design, Urban Design Compendium

Leave a Reply