Pejzažni gradovi

Na gomili knjiga koje sam dobio poslednjih meseci sa raznih strana, a o kojima planiram da napišem nešto, već mesecima stoji i ova – Pejzažni gradovi: poređenje razvoja urbanog identiteta Banjaluke i Graca, autora Dijane Simonović. Zapravo, ne stoji – pošto sam je više puta sa te gomile uzimao, prelistavao, iščitavao, ostavljao na radnom stolu, pokazivao posetiocima, nosio od kuće do kancelarije i obratno.

A počelo je sasvim bezazleno – knjiga je bila u paketu sa još nekoliko publikacija koje sam dobio od kolega sa fakulteta iz Banjaluke. Da je u tom paketu i jedna sasvim posebna knjiga, shvatio sam čim sam ga otvorio. Ova knjiga izdvajala se sasvim neobičnim naslovom, kao i izuzetnim nivoom grafičke opreme, retkim u današnje vreme. Naslov je na prvi pogled bio sumnjiv, kao neočekivani spoj nekih zanimljivih pojmova, a tvrdi povez i dizajn učinili su mi se preozbiljnim.

Onda sam počeo da listam. Prvo me dočekala ljubazna posveta, a odmah zatim ozbiljan i precizan sadržaj, kakav dolikuje stručnoj publikaciji. Da knjiga neće biti baš tako stroga i dosadna, nagoveštavao je tek poneki vragolasto – ženski bordo detalj u listingu poglavlja.

Poglavlja koja su usledila bila su sve samo ne dosadna. Posle ponovnog upozorenja u uvodnim napomenama, upao sam u vihor teoretskih razmatranja pojmova najavljenih još u naslovu. Pejzažni grad nasuprot vrtnom gradu i gradskom pejzažu, urbani identitet, duh mesta, kontekst, urbane forme…

Za mene, ovo je i najvredniji deo knjige. Radi se o svojevrsnom pojmovniku – sistematičnom pregledu ključnih obeležja gradskog prostora. Arhitektonske publikacije su obično razbarušene, kao i njihovi autori, te dobar deo svoje poruke ne uspevaju da prenesu usled formalne nedoteranosti. U ovoj knjizi dobili smo jasan, pregledan i udžbenički upotrebljiv materijal, koristan studentima, arhitektima i urbanistima, a sigurno i brojnim drugim čitaocima, profesionalno ili sasvim emotivno vezanim za grad.

Neko drugi verovatno će reći da je doprinos ove knjige prevashodno u tome što je, na način koji bi poželeo svaki grad, sakupljena, sistematizovana i analitički prikazana građa o razvoju grada Banjaluke. Uz obilje prvoklasnih ilustracija, od arhivskog materijala, fotografija i reprodukcija planova, do izuzetno šarmantnih autorkinih skica, ova knjiga predstavlja i udžbenik za sve koji žele da nauče nešto o Banjaluci.

Budući da je knjiga rezultat ozbiljnog naučno-istraživačkog rada, teorijske postavke i tumačenja proverena su i prikazana ne samo kroz studiju Banjaluke, već, opet kao što nam naslov nagoveštava, kroz povlačenje paralela sa razvojem Graca. Poređenjem procesa koji su formirali Banjaluku i Grac, nekih iznenađujuće sličnih, a nekih sasvim različitih, autorka je učinila značajnu stvar za svoj grad i praktično ga postavila na mapu ozbiljnih evropskih gradova.

Ostaje nam da se nadamo da će, podstaknuti primerom Dijane Simonović, i neki drugi istraživači proizvesti slične publikacije o svojim gradovima, te da će njihov rad suštinski uticati na unapređenje stanja u kome se nalaze naše kuće, ulice i gradovi.

Dijana Simonović
Pejzažni gradovi: poređenje razvoja urbanog identiteta Banjaluke i Graca
Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Banjaluka, 2010.
ISBN 978-99955-667-2-2
COBISS.BH-ID 1839640
299 strana, tvrdi povez

Knjiga se može nabaviti od izdavača, kao i u knjižarama Građevinske knjige.

Tekst: Goran Petrović


admin
12-Dec-2011

Banja Luka, Book, Dijana Simonović, Graz, Knjiga, Urban landscape

Leave a Reply