New Urbanity: Cities vs. Global Challenges

Objavljen je poziv za Prvi međunarodni simpozijum o održivom razvoju i planiranju:

NEW URBANITY: CITIES VS. GLOBAL CHALLENGES

Simpozijum će se održati u Beogradu u aprilu 2012. godine.

Simpozijum postavlja širok spektar tema, sa ciljem prepoznavanja analize i potencijala urbanih politika za predviđanje i usmeravanje pravca razvoja, inovativnog metodološkog okvira, u kontekstu legislativnog okvira, grupisanih pod sledećim temama:

1. Efektivne urbane politike
2. Planiranje gradova u tranzicionom periodu
(Integrisani plan, Korporativno planiranje, Poboljšanje upravljanja – incijative za unapređenje)
3. Urbano planiranje kao instrument za održivost
4. Uticaj prostornog planiranja, urbanog dizajna i izgrađene forme na urbanu održivost
5. Praksa ‘dobrih’ inostranih primera/ lokalna praksa

Simpozijum podržavaju:
Integrisani Univerzitet Union – Nikola Tesla
Urbanistički zavod Beograda & STRAND organizacioni tim

Prijava na simpozijum podrazumeva slanje praznog maila na mail@strand.rs.

Više na: http://www.strand.rs.


admin
25-Oct-2011

Conference, Globalization, Urban planning

Leave a Reply