Informacije, Bilten CS

Bilteni nekadašnjeg Centra za stanovanje, koji su izlazili sedamdesetih i početkom osamdesetih godina prošlog veka, kada je i sam Centar za stanovanje u okviru Instituta IMS bio aktivan, dragoceno su svedočanstvo ne samo o njihovom radu, već i o ukupnom stanju i načinu rada i razmišljanja u arhitekturi i urbanizmu tog vremena. Bilteni su sadržali prikaze projekata, konkursnih rešenja i realizacija, ali i teorijskih istraživanja.

Urednik je bio arh. Božidar Janković, inače autor velikog broja izuzetnih arhitektonskih objekata, poput novobeogradskih blokova 22 i 23. Među autorima priloga nalaze se dr M. Čanak, sa svojim projektima i studijama, brojni poznati projektanti, kao što su B. Janković, B. Karadžić, prof. A. Stjepanović, kao i istraživači arhitekture i grada Ž. Kara-Pešić, dr I. Janković, prof. dr K. Petovar. Od pripadnika tadašnje mlađe generacije, pojavljuju se tekstovima, projektima, crtežima ili dizajnom, između ostalih, D. Simić, P. Napijalo, N. Novakov, S. Kovačević, prof. M. Timotijević.

Svi brojevi imaju sadržaj sa apstraktima priloga i na engleskom jeziku.

Informacije, Bilten Centra za stanovanje Instituta IMS

Centar za arhitekturu Beograd u svojoj biblioteci poseduje sledeće brojeve ovog časopisa, u originalu ili digitalizovane (koje možete preuzeti sa ove stranice):

Bilten CS 15

Bilten CS 16

Bilten CS 17

Bilten CS 18 (samo u digitalnom obliku)

Bilten CS 19

Bilten CS 20

Bilten CS 21

Bilten CS 22

Bilten CS 23

Bilten CS 24 (samo u digitalnom obliku)

Bilten CS 26

Bilten CS 27

Bilten CS 28

Bilten CS 29-30

Posebnu zahvalnost dugujemo kolegi Đorđu Alfireviću, kao i koleginicama iz organizacije Grupa arhitekata, koji su nam ustupili svoj skenirani materijal. Više informacija o radu nekadašnjeg Centra za stanovanje, kao i o aktivnostima neformalnog udruženja istog imena, osnovanog 2012. godine, može se pronaći na adresi www.centarzastanovanje.com.

Centar za arhitekturu Beograd takođe poseduje časopise koje je paralelno sa biltenima Centra za stanovanje, izdavao Centar za prednapregnuti beton Instituta IMS. Pored tehnički orijentisanih priloga, i u ovim biltenima su objavljivani interesantni prilozi iz oblasti arhitekture. Urednik je bio dr Ivan Petrović, pionir istraživanja metodologije (arhitektonskog) projektovanja. Pored imena autora koji se pojavljuju i u biltenima Centra za stanovanje, ovde su, uz samog I. Petrovića, objavljivali i drugi, kao dr I. Svetel ili prof. Z. Lazović.

Ovaj časopis izlazio je kao:

Bilten IMS

Godina I, Broj 1, januar 1974. do Godina XI, Broj 5-6, novembar 1984.

Bilten Instituta IMS

Broj 1, januar 1986. do Broj 1-2, decembar 1993.

Svi navedeni brojevi dostupni su u originalnom (papirnom) obliku. Ukoliko posedujete neke od brojeva (posebno one koje mi nemamo), skenirane ili na papiru, javite nam se!


GP
16-Jan-2014

Božidar Janković, Centar za stanovanje, Housing, IMS, Ivan Petrović, Magazine, Mihailo Čanak

Leave a Reply