Formule – retrospektivna izložba biroa SADAR + VUGA

U zadnjoj nedelji oktobra, u zgradi Geozavoda u Karađorđevoj 48, održaće se arhitektonska izložba Formule, renomiranog projektantskog biroa iz Ljubljane SADAR + VUGA. Otvaranje izložbe je 21. oktobra u 19 časova, a izložbu će otvoriti gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković i gradski arhitekta Beograda Dejan Vasović.

Dan pre otvaranja izložbe, 20. oktobra, Jurij Sadar će održati predavanje u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta sa početkom u 17 časova, na temu “formula“ kao svojevrsnih izraza konceptualne postavke njihovih projekata.

SADAR + VUGA predstavljaju jedan od najistaknutijih evropskih projektantskih biroa sa zavidnom reputacijom i na svetskoj arhitektonskoj sceni. Svojom arhitekturom oni istražuju kako pojedini prostori međusobno komuniciraju unutar određenog projekta, kako komuniciraju sa korisnicima, posetiocima, gradom. Predviđanje finalnog efekta procesa komunikacije, predstavlja početak za stvaranje određenog ambijenta, a izrada komunikacijske arhitektonske šeme generiše nove koncepte i potencijalno nove arhitektonske ikone.

Osnovni elementi izložbe su “formule“, termin koji SADAR + VUGA koriste da izraze konceptualne postavke svojih projekata. Primeri “vertikalnih holova“, “kinetičkih i ormanentalnih struktura“, “kontinualnih putanja“, “suprotstavljenih fasada“ i drugih arhitektonskih koncepata, pružaju mogućnost posetiocu da shvati dinamičke procese koji transformišu prostore, kao i principe i uslove razvoja grada. Formule kao arhitektonski recepti i sredstva komunikacije koja povezuju sliku i priču projekta, predstavljaju fuziju arhitektonske ikonografije i atmosfere. One nisu zabetonirani projekti za zamrznute gradove, već otvoreni kodovi urbanosti kao potencijalni generički model grada koji u istorijskom, dimenzionalnom i značenjskom smislu možda nikada neće dostići metropolitske fetiše.

Za više informacija o autorima i izložbi www.sadarvuga.com.
Za više informacija o predavanju www.arh.bg.ac.rs.


admin
14-Oct-2010

Arhitektonski fakultet, Exhibition, Geozavod, Sadar+Vuga

Leave a Reply