Evropska nagrada za javni prostor 2010

Centar za savremenu kulturu Barselone (CCCB – Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona) i ove godine organizuje izbor za najbolje rešenje javnog gradskog prostora. Cilj ovog tradicionalnog konkursa je da prepozna i podrži radove u kojima je naglašen javni karakter gradskih prostora, odnosno potencijal tih prostora kao mesta za unapređenje društvenog života grada.

Važan trajni rezultat ovog projekta je stalno rastuća Evropska arhiva javnih prostora.


admin
04-Nov-2009

CCCB, Competition, European Prize for Urban Public Space, Urban public space

Leave a Reply