CAB On Architecture

CAB je predstavio rad o informacionoj platformi Centra za arhitekturu na međunarodnoj konferenciji On Architecture. Konferencija je održana u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u Beogradu, od 9. do 11. decembra 2013.

Rad Gorana Petrovića, pod nazivom Integrated Information System of the Centre for Architecture Belgrade, može se pronaći u zborniku radova publikovanom na CD-u.

Rad daje pregled rezultata višegodišnjeg rada na unapređenju komunikacije među arhitektima i o arhitekturi uopšte. U savremenom svetu digitalne komunikacije u realnom vremenu, naš pristup je bio da pokrećemo i promovišemo priče o arhitekturi i gradskom prostoru kroz maksimalnu upotrebu novih medija.

Prvi korak ka realizaciji ove ideje je bio osnivanje internet-bloga o urbanom dizajnu 2008. godine. U tom trenutku, ideja da svako može nešto da napiše i objavi celom svetu je bila in, pa smo se i mi priključili digitalnom talasu hiljada blogera.

Par godina kasnije, fokus internet komunikacije se pomerio ka društvenim mrežama, kao demokratskijem mediju. Mnogi blogeri su odustali, a mi smo upotrebili Facebook i Twitter i pretvorili našu priču u otvoreni razgovor svih zainteresovanih za arhitekturu i grad. Za ozbiljnu komunikaciju, upotrebili smo i strogu poslovnu mrežu LinkedIn.

Danas, uporedo sa aktivnostima na svim pomenutim društvenim mrežama i izdavanjem periodičnog newsletter-a, održavamo Web sajt koji integriše ceo naš sistem. Blog postovi o različitim temama vezanim za arhitekturu i informacije o našem radu se mogu pronaći na adresi www.cab.rs.

Naš sledeći korak će biti da omogućimo arhitektima i svim ostalim profesionalno ili emotivno vezanim za grad da pristupe i koriste različite resurse Centra za arhitekturu preko ovog sajta.


GP
17-Dec-2013

Beograd, Centar za arhitekturu, Conference, SANU

Leave a Reply