Vaspitno-popravni dom Kruševac

Idejni i glavni projekti novih objekata u okviru programa za poboljšanje uslova boravka štićenika u VP domu u Kruševcu. Finansirano sredstvima Evropske komisije.


admin
26-May-2012

Leave a Reply