Podutik

Podutik

Urbanistički konkurs za uređenje područja bivšeg kamenoloma u Podutiku kod Ljubljane (Slovenija) – otkup, organizator ZAPS, investitor Sago d.o.o., 2009.


admin
22-Apr-2012

Leave a Reply