Beton Hala

Idejno arhitektonsko-urbanističko rešenje objekata Beton hala na prostoru između savskog pristaništa i Kalemegdana u Beogradu – međunarodni konkurs, sa biroom Sadar + Vuga (Ljubljana), organizator Grad Beograd, 2011.


admin
26-May-2012

Leave a Reply