Places and Technologies 2014

Prva međunarodna akademska konferencija Places and Technologies 2014 održana je 3. i 4. aprila 2014. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Centar za arhitekturu Beograd je bio zvanični new media partner konferencije. Pored toga, predstavili smo i dva rada na temu “The Impact of Smart Home Technologies on Architectural Design” i “Google Earth as a Microworld”.


GP
13-Feb-2014

Architecture, Beograd, Centar za arhitekturu, Conference, Technology

Leave a Reply