Bezbednost urbanih prostora

Nataša Danilović Hristić: Bezbednost urbanih prostora (Beograd: Orion art, 2013).

Knjiga Bezbednost urbanih prostora je rezultat doktorske studije g-đe. Danilović Hristić, kojom su sa naučnih pozicija definisani kriterijumi bezbednog javnog prostora. Iako je tema bazično vezana za sociologiju, politikologiju, psihologiju i kriminologiju, ona postaje sve važnija u svakodnevnom funkcionisanju gradova i time važna za procese planiranja, projektovanja i generalno oblikovanje urbane sredine. U knjizi je definisan pojam bezbednosti i ponuđena strategija za kreiranje bezbednosti u javnim gradskim prostorima. Istraživanje se baziralo na analizi bezbednosti u Beogradu sa socijalnog i ekonomskog aspekta. Kao rezultat, definisane su preporuke i smernice za obezbeđenje bezbednosti kroz proces urbanističkog planiranja. Pored stručnog, praktičnog doprinosa osvetljavanju pojma bezbednosti, vrlo je značajan i naučni doprinos povezivanja ovog pojma sa urbanim sistemom gradova. Tema bezbednosti javnih urbanih prostora aktuelna je na globalnom nivou, kroz prisutnu i čestu preokupaciju merama prevencije u suzbijanju efekata urbanog nasilja i terorizma, dok se lični osećaj bezbednosti nalazi na samom vrhu liste zahteva kada se radi o proceni kvaliteta urbanog života i konkurentnosti među gradovima i naseljima. Autor prikaza: Darko Polić.


GP
10-Jun-2014

Book, Nataša Danilović Hristić, Safety, Urban design, Urban planning

Leave a Reply